Czym zajmują się informatycy?

praca informatykaInformatyk to obecnie jeden z najczęściej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Nie jest łatwo ukończyć studia wyższe na tym kierunku, dlatego specjalistów wciąż brakuje. Obowiązki zawodowe informatyków są bardzo szerokie i ulegają dynamicznym zmianom przez wzgląd na coraz szybszy rozwój innowacyjnych technologii.

Pracę informatyków można podzielić na dwie odnogi: pierwsza z nich dotyczy sprzętu, zaś druga ogólnie pojętych danych. Informatyk zajmuje się konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, musi go więc znać, jak własną kieszeń. Obsługuje także urządzenia sieciowe i peryferyjne. Instaluje oraz konfiguruje oprogramowania, dostosowując je do wymagań klienta. Poza tym, zajmuje się bazami danych: projektuje  je i administruje nimi oraz lokalnymi sieciami. Dodatkowo, projektuje strony internetowe, tworzy programy użytkowe, testuje działanie systemów.

Wypełnianie przez niego zadań zawodowych wiąże się również z koniecznością wykonywania kalkulacji kosztów i przygotowywania kosztorysów oraz raportów. Informatycy administrują systemami komputerowymi, gromadzą i przetwarzają dane, a także regularnie pogłębiają swoją wiedzę, chociażby z zakresu nauki programowania, która ulega intensywnym zmianom wraz z rozwojem cywilizacyjno-technicznym. Oczywiście, nie jest możliwie, by tymi wszystkimi zadaniami zajmował się jeden człowiek. Każdy informatyk specjalizuje się w danej dziedzinie, bo tylko dzięki temu może być efektywny. Aktualnie można wyróżnić około 20 specjalizacji informatycznych, wyróżnionych ze względu na zakres obowiązków.

Jakie wymagania trzeba spełnić, by zostać informatykiem?

wymagania na informatykaZostanie informatykiem nie jest proste. Niezbędnym wymaganiem jest oczywiście ukończenie studiów wyższych na kierunku informatyka lub zdobycie zawodu technika informatyka, co wiąże się ze zdaniem egzaminów państwowych. Kwalifikacje zawodowe to jednak nie wszystko. Należy posiadać szerokie umiejętności w zakresie systemów informatycznych i sprzętu komputerowego, co wiąże się ze stałym pogłębianiem wiedzy.

Dynamicznie wprowadzane innowacje technologiczne wymagają od informatyków „bycia na bieżąco”. Niezbędne są zatem zdolności analitycznego i logicznego myślenia, ale też kreatywność, pozwalająca na twórcze podejście do problemu. Konieczna będzie doskonała pamięć i umiejętność koncentrowania uwagi, a także samodyscyplina i odpowiedzialność.

Informatyk musi z jednej strony radzić sobie z pracą samodzielną, wymagającą indywidualnego podejścia, a z drugiej nie może mu sprawiać kłopotu praca w grupie. W niektórych miejscach pracy, wymagane będą również umiejętności, które wiążą się z obsługą klienta.

Jak widać, wymagania dla informatyków są wbrew pozorom bardzo różnorodne. Począwszy od spostrzegawczości i dokładności, poprzez odporność na stres i pracę pod presją czasu, aż do rozwiniętej wyobraźni, pomysłowości i ciekawości świata. Plusem jest fakt, że praca nie wymaga konkretnych uwarunkowań zdrowotnych, gdyż nie wiąże się z wyraźnymi obciążeniami fizycznymi. Jedynym przeciwwskazaniem może być głęboka dysfunkcja kończyn górnych lub takie wady narządów wzroku i słuchu, których nie da się korygować.