Czym zajmują się informatycy?

praca informatykaInformatyk to obecnie jeden z najczęściej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Nie jest łatwo ukończyć studia wyższe na tym kierunku, dlatego specjalistów wciąż brakuje. Obowiązki zawodowe informatyków są bardzo szerokie i ulegają dynamicznym zmianom przez wzgląd na coraz szybszy rozwój innowacyjnych technologii.

Pracę informatyków można podzielić na dwie odnogi: pierwsza z nich dotyczy sprzętu, zaś druga ogólnie pojętych danych. Informatyk zajmuje się konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, musi go więc znać, jak własną kieszeń. Obsługuje także urządzenia sieciowe i peryferyjne. Instaluje oraz konfiguruje oprogramowania, dostosowując je do wymagań klienta. Poza tym, zajmuje się bazami danych: projektuje  je i administruje nimi oraz lokalnymi sieciami. Dodatkowo, projektuje strony internetowe, tworzy programy użytkowe, testuje działanie systemów.

Wypełnianie przez niego zadań zawodowych wiąże się również z koniecznością wykonywania kalkulacji kosztów i przygotowywania kosztorysów oraz raportów. Informatycy administrują systemami komputerowymi, gromadzą i przetwarzają dane, a także regularnie pogłębiają swoją wiedzę, chociażby z zakresu nauki programowania, która ulega intensywnym zmianom wraz z rozwojem cywilizacyjno-technicznym. Oczywiście, nie jest możliwie, by tymi wszystkimi zadaniami zajmował się jeden człowiek. Każdy informatyk specjalizuje się w danej dziedzinie, bo tylko dzięki temu może być efektywny. Aktualnie można wyróżnić około 20 specjalizacji informatycznych, wyróżnionych ze względu na zakres obowiązków.

Jeden komentarz

  • By zuzu, 25 stycznia 2021 @ 11:37

    hee, dobre pytanie 🙂

Other Links to this Post

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment