Czym zajmują się informatycy?

praca informatykaInformatyk to obecnie jeden z najczęściej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Nie jest łatwo ukończyć studia wyższe na tym kierunku, dlatego specjalistów wciąż brakuje. Obowiązki zawodowe informatyków są bardzo szerokie i ulegają dynamicznym zmianom przez wzgląd na coraz szybszy rozwój innowacyjnych technologii.

Pracę informatyków można podzielić na dwie odnogi: pierwsza z nich dotyczy sprzętu, zaś druga ogólnie pojętych danych. Informatyk zajmuje się konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego, musi go więc znać, jak własną kieszeń. Obsługuje także urządzenia sieciowe i peryferyjne. Instaluje oraz konfiguruje oprogramowania, dostosowując je do wymagań klienta. Poza tym, zajmuje się bazami danych: projektuje  je i administruje nimi oraz lokalnymi sieciami. Dodatkowo, projektuje strony internetowe, tworzy programy użytkowe, testuje działanie systemów.

Wypełnianie przez niego zadań zawodowych wiąże się również z koniecznością wykonywania kalkulacji kosztów i przygotowywania kosztorysów oraz raportów. Informatycy administrują systemami komputerowymi, gromadzą i przetwarzają dane, a także regularnie pogłębiają swoją wiedzę, chociażby z zakresu nauki programowania, która ulega intensywnym zmianom wraz z rozwojem cywilizacyjno-technicznym. Oczywiście, nie jest możliwie, by tymi wszystkimi zadaniami zajmował się jeden człowiek. Każdy informatyk specjalizuje się w danej dziedzinie, bo tylko dzięki temu może być efektywny. Aktualnie można wyróżnić około 20 specjalizacji informatycznych, wyróżnionych ze względu na zakres obowiązków.

Brak komentarzy

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment